Veľké Držkovce

OznamyZákladná škola Zlatníky Vás pozýva na 15.12.2018-Vianoce

Zverejnené: 07.12.2018


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby bytu č. 318 - V. Držkovce

https://drive.google.com/open?id=10WSlI9gEuAaH7MrRA-qH_pZPf4ryvFpj

Zverejnené: 30.11.2018


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

https://drive.google.com/open?id=1ut6UkNzh00SHhHmBTATJ6Uinw4jNT34j

Zverejnené: 28.11.2018


p. Emília Komlošová - Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené: 26.11.2018


Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

https://drive.google.com/open?id=1liNlcrDYcwLfBFK7sNfZ_aMMdpFuTOGi

Zverejnené: 16.11.2018


Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - realizácia optických sietí RU-3 Ruskovce, Obec Zlatníky

https://drive.google.com/open?id=1InB3-MQuRrImzelSj0rjjJYGwEHZl0k5

Zverejnené: 14.11.2018


Výzva na odstránenie, okliesnenie stromov a porastov pri elektrickom vedení

https://drive.google.com/open?id=176euG0skJRrDJABK_Z8x-4Mvwc-37ZxM

Zverejnené: 07.11.2018


Odvoz separovaného odpadu - PLASTY - rok 2018

Zverejnené: 12.01.2018


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016