Veľké Držkovce

OznamyFirma JUKKA, s.r.o. bude 3. apríla 2017 od 11:15 do 11:45 pred Obecným úradom v Dolných Držkovciach predávať stromčeky k výsadbe

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9N2dzMDBQVGlrOTQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.03.2017


Svetový deň vody 22. marca 2017 - výsledky

Zverejnené: 24.03.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9NExUTVgxNVcxbDQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.03.2017


Oznam

Zverejnené: 15.02.2017


Oznam pre odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu Veľké Držkovce

Zverejnené: 26.01.2017


Oznam - povinnosť podať daňové priznanie aj jeho zmien do 31.januára 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9cHFKS2JIRnhKajg/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2017


Oznam - Likvidácia starých pneumatík

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9Tl9UVVZkRHUyZzg/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2017


Rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne: Povolenie výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa limit kvality pitnej vody pre dusičnany - verejný vodovod Veľké Držkovce

Zverejnené: 24.01.2017


Verejný vodovod Veľké Držkovce - Hodnotenie zdravotných rizík zvýšených hodnôt dusičnanov v pitnej vode

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9bmxsNEpKTkRSWW8/view?usp=sharing

Zverejnené: 24.01.2017


Termíny odvozu separovaného odpadu - plasty rok 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9OU5jVnpFX0NCUkk/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.01.2017


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016